Modelbouw

Aan de hand van reeds beschikbare data kan een model worden gebouwd. Dit model zal econometrisch en statistisch van aard zijn. Het resulterende model kan gebruikt worden voor statistische inferentie (‘what-if’ analyse) of voorspellingen. In de door Dittner Holding BV uitgevoerde analyse zal altijd gebruik worden gemaakt van zelf ontwikkelde algoritmen en programmatuur. Hiermee wordt altijd volledige transparantie in de gebruikte methoden gewaarborgd.

Een voorbeeld van bovenstaande expertise is de door Dittner Holding BV uitgevoerde opdracht: “EWS α-09 (AirMiles)”.